טבעת בכיתוב חופשי

טבעת בכיתוב חופשי

טבעת עם יהלום מימין

טבעת יהלום ימין

טבעת עם יהלום משמאל

טבעת יהלום שמאל